Кафедраи иқтисод ва идораи комплекси агросаноатӣ (КАС)

ТАЪРИХ ВА ЗИНАҲОИ ИНКИШОФИ КАФЕДРА

Ташаккулу тараққиёти кафедраи иқтисод ва идораи комплекси агросаноатӣ бозинаҳои инкишофи таърихии факултаи иқтисодии ДМТ алоқамандии зич дорад. Фаъолияти кафедраи мазкурро,ки аз соли 1961 оғоз меёбад ба чунин давраҳо ҷудо кардан мумкинаст:

соли 1961 аз кафедраи «Иқтисодиётисоҳавӣ» кафедраи«Иқтисоди кишоварзӣ ва савдо»ҷудошуд. Аввалин мудири кафедра Назарова Н.С.интихобгардиданд.

-соли 1962кафедраииқтисодикишоварзӣвасавдобоз ба дукафедраимустақилкафедраи«Иқтисоди кишоварзӣ»(мудири кафедра Ҷумаев М.Д.)ва кафедраи «Иқтисодисавдо»(мудири кафедра Назарова Н.С.) ҷудогардид.

-аз соли 1963 то соли 1971 Севликянс Э.С. мудири кафедра интихобгардидандва дар ин вазифакоркардаанд. Дар он даврааъзоёни кафедра устодонвааспирантҳоАбдуллоев З.Р., Суфиев С.С., Усмонов Т.У., Сангинов К.С., Ҳамидова С., Шарипов М.Ш., Волинс Г.С., Ритикова Л.А., Воронина Р.А. вадигаронбуданд.

-аз солҳои 1972 то соли 1982 мудирии кафедраро Абдулоев З.А.ба ӯҳдадоштанд. Дар ин солҳо дар кафедра н.и.и. Суфиев С.С., Ҳамидова С., Гадоев Н.Г., Шарипов М.Ш., Ритикова Л.А., Воронина Р.А., Сатторов М.С. фаъолиятдоштанд.

-аз соли 1982 то соли 1992 масъулияти мудирӣ бар дӯши номзадии илми иқтисод, дотсент Гадоев Н.Г. буд. Дар ин давра дар кафедра Ҳамидова С., Сатторов М.С., Суннатов М.С., Қурбонов Т.Қ., Ритикова Л.А., Бердиева Н.С., Ғаниев Т.Б., Одинаев Ҳ.А. фаъолиятдоштанд.

аз соли 1993 то соли 2005 вазифаи мудири кафедраро д.и.и., профессор Ғаниев Т.Б.иҷрокарданд. Соли1996 кафедра «Иқтисодваидораи КАС» номгузорӣ карда шуд. Дар ин давра дар кафедра Абдуллоев З.Р., Ҳамидова С., Сатторов М.С., Раҳимов А., Одинаев Ҳ.А., Исайнов Ҳ.Р., Давлатов Қ.Қ., Шералиев Э.Н., Тағоев Ҷ.Ҳ., Бердиева Н.С., Муқимова З.Ф., Маҳмадиев И.М., Раҳимов О.А., Ортиқова Х.З., Исмоилова Х.С., Сайфиддинова С., Ахмедов Р.Р., Фасихов И.С. дар кафедра фаъолиятидоштанд.

аз моҳи декабри соли 2005 то августи соли 2006 д.и.и., профессор Қодиров Д.Б.иҷрокунандаи вазифаи мудири кафедра буданд.

аз моҳи феврали соли 2007 то 2017 номзади илми иқтисод, дотсент Тағоев Ҷ.Ҳ.вазифаи мудирии кафедраро бар дӯш доштанд.

аз моҳи майи соли 2017 то сентябри 2019 номзади илми иқтисод, дотсент Раҳимов О.А.вазифаи мудирии кафедраро бар дӯш доштанд.

аз моҳи майи соли 2021 то инҷониб,номзади илми иқтисод, дотсент Тағоев Ҷ.Ҳ.вазифаи мудирии кафедраро ба уҳда доранд.

Айни замон дар кафедра профессор Одинаев Ҳ.А., дотсентҳоТағоев Ҷ.Ҳ., Саидов С.С., Раҳимов О.А., Файзуллоев Т.Т., ассистентҳоБахтиёри И.М., Қаландарзода Н.М. Сатторова И.И.,Исмоилова Х.С. фаъолиятмекунанд.

Равшану возе ҳаст, ки дар тӯли фаъолияти солиёни зиёди кафедра, ҳарчандо мӯзгорон ва коргарони он тағйир ёфта бошанд ҳам, вале кафедра мисли пештара анъанаҳои худро гум накарда, мақоми худро устувор гардонида, таъсири рӯҳафзои худро дар инкишофи илм, рушди истеҳсолоти агросаноатӣ ва тарбияи кадрҳои соҳибихтисос гузошта истодааст.

КОМЁБИҲОИ АСОСИИ ИЛМӢ ВА ТАЪЛИМИИ КАФЕДРА

Аз замони ташаккул (1961) то имрӯз дар ҳаёту фаъолияти кафедра яке аз ҷойҳои намоёнро  таҳқиқи масоили гуногуни иқтисодиёт, ташкил, идоракунӣ, банақшагирию дурнамои соҳаи кишоварзӣ ва ҳамчунин истеҳсолоти агросаноатӣ ишғол менамояд. Бинобар ин, шароити нави иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва сиёсӣ аз коллективи кафедра на танҳо сатҳи дониши амиқи назариявӣ-методиро дар доираи соҳаи иқтисодиёти агросаноатӣ тақозо дорад, балки вазъи ҷаҳони мусир талаб менамояд, ки омӯзгорони кафедра нисбати иқтисодиёти аграрии ҷаҳони имрӯз ва комплекси агроозуқавории он низ донишҳои заруриро андӯхта бошанд ва ин илмро уҳдабароёна  ва бонизом, бо маҳорати комил мувофиқи талаботи ҷойдошта ба донишҷӯён расонида тавонанд ва дар таълиму тарбияи онҳо саҳми  назарасси худро гузоранд.

Дар ҳар як давраи таърихӣ коллективи кафедра хусусиятҳои ину он давраро ба назар гирифта, ба роҳи моҳирона пайвастани усулҳои беҳтарини таълим асосҳои илмии иқтисодиёти кишоварзӣ ва агросаноатиро бо амалияи хоҷагидорӣ васл намуда, кӯшиш менамоянд, ки оиди натиҷаҳои корҳои илмию таҳқиқотии худ маводҳои илмию таълимӣ, аз қабили маърӯзаҳо, мақолаҳо, монографияҳо, китобҳои дарсӣ, воситаҳо ва барномаҳои таълимӣ нашр намуда, саҳми худро дар пешрафти илми иқтисоди кишвар ва тайёр намудани мутахассисон- иқтисодичиёни варзида гузоранд.

Коллективи кафедра вобаста аз сиёсати давлат дар соҳаи аграрӣ мавзӯъҳои ташаккул ва равнақи кишоварзӣ, комплекси агросаноатӣ ва комплекси агроозуқавории Ҷумхурии Точикистон дар пасманзари рушди устувори иқтисодиёт ва  таъмини амнияти озуқавории кишвар корхои илмию таҳқиқотӣ мебарард.

Кафедра равишҳои  илмию таълимиро бомувафаққият амалӣ гардонида, дар коркарди  стратегияҳо, консепсияҳо ва барномаҳои давлатии рушди соҳаҳои КАС ва маорифи  ҶТ иштироки  фаъолона   дорад.

       Ҳанӯз дар солҳои 1963 дар кафедра анъанаи тайёр кардани  кадрхои илмӣ-педагогӣ тибқи аспирантура оғоз гардида буд.Таи ин муддат  шумораи зиёди аспирантҳо, унвонҷӯён  ва докторантҳои кафедра рисолаҳои номзадӣ ва  рисолаҳои докторӣ ҳимоя намуда, дар макотиби олӣ ва дигар соҳаҳои иқтисодиёти кишвар ба корхои илмӣ- тадкикотӣ машғуланд. Ҳамасола аз 2 то 4 нафар докторантон ва унвонҷӯёни ватанию хориҷӣ дар  кафедра  барои таҳсил қабул мегарданд. Зиёда аз ин, ҳар сол 1-2 нафар устоди кафедра дар доираи донишгоҳ ва ё дар хориҷи кишвар курси такмили ихтисос мегузаранд, ки ин ба баландшавиии дараҷаи тахассуси устодон мусоидат менамояд.

Рӯйхати фанҳои таълимии  кафедраи иктисод ва идораи КАС

1 Муқаддимаи ихтисос
2 Ҳуҷҷатгузории фаъолияти идоракунӣ
3 Асосҳои хокшиносӣ
4 Иқтисодиёти кишоварзӣ
5 Иқтисодиёти истифодабарии сарватҳои табиӣ
6 Асосҳои агробизнес
7 Идоракунии КАС
8 Иқтисодиёти КАС
9 Иқтисодиёти аграрии мамолики хориҷӣ
10 Рушди босуботи иқтисодӣ      
11 Ташкили истеҳсолоти кишоварзӣ
12 Фаъолияти сармоягузорӣ дар КАС
13 Технологияи нигоҳдорӣ ва коркарди маҳсулоти кишоварӣ
14 Танзими давлатии иқтисодиёти аграрӣ
15 Сиёсати аграрӣ
16 Иқтисодиёти хоҷагҳои деҳқонӣ(фермерӣ)
17 Курси махсус  (Бозорҳои аграрӣ)
18 Курси махсус  (Идоракунии сифат дар   корхонаҳои КАС)
19   Курси махсус    (Самаранокии иқтисодии истеҳсолоти кишоварзӣ)
20 Курси махсус   (Ислоҳоти замин)
21 Курси махсус   (Умури андозу гумрукӣ дар корхонаҳои КАС)
22 Курси махсус   (Интегратсия ва кооператсия дар КАС )
23 Курси махсус   (Бехатарии озуқаворӣ)
24 Курси махсус (Асосҳои микромолиякунонӣ)

ҲАЙАТИ ШТАТИИ УСТОДОНИ КАФЕДРА ДАР СОЛИ ХОНИШИ  2023-2024

1. Одинаев Ҳ.А.- д.и.и., профессор

2. Тағоев Ҷ.Ҳ. – н.и.и., дотсент, мудири кафедра

3. Саидов С.С.– н.и.и., дотсенти кафедра

4.  Файзуллоев Т.Т.    – н.и.и., муаллими калони кафедра

5.  Бахтиёри И. – асистенти кафедра

6. Қаландарзода Н. – асистенти кафедра

РӮЙХАТИ ДОКТОРАНТҲО (ДОКТОРАНТИ PHD) ВА УНВОНҶӮЁНИ КАФЕДРА ДАР СОЛИ ТАҲСИЛИ  2023-2024

1.Одинаев Ҳ.И. – докторанти PhD соли дуюми шӯъбаи рӯзона

2.Раҳмонова М.М.- докторанти PhD соли дуюми шӯъбаи рӯзона

3. Худойбердиева З.С. – докторанти PhD соли сеюми шӯъбаи рӯзона.

4.Худойбердиева Ф.С – докторанти PhD соли сеюми шӯъбаи рӯзона.

5.Усмонова С. -унвонҷӯи кафедра

6.Ҳасанова И. – унвонҷӯи кафедра

Рӯйхати  гурӯҳҳои академии ихтисоси  25010715  ва 25010731 дар соли  таҳсили  2023-2024 ( шӯъбаи рӯзона)

Гурӯҳ, курс Теъдоди донишҷӯён  Духтарон Писарон  Куратори гурӯҳ
Курс  1. 25010715  13 2 11 Бахтиёри И.М.
25010731 12 2 10 Бахтиёри И.М.
Курс  2. 25 2 23 Қаландарзода Н.М.
Курс 3. 14 2 12 Исмоилова Х.С.
Курс 4. 23 1 22 Файзуллоев Т.Т.
         

Рӯйхати  гурӯҳҳои академии ихтисоси  25010715  дар соли  таҳсили  2023-2024 (шӯъбаи ғоибона)

        Курс  Теъдоди донишҷӯён  Духтарон   Писарон   Роҳбари гурӯҳ
Курси 1. 3 1 2  Садорат (ш. гоибона), муд. кафедра
Курси 2. 15 8 7 Садорат ( ш. ғоибона), муд. кафедра,
Курси 3. 13 6 7 Садорат (ш. ғоибона). муд. кафедра
Курси 4. 12 6 6 Садорат (ш ғоибона), муд. кафедра.

Намунаи КМД, Кори Курсӣ,Ҳисобот,Кори Хатм